תקנון האתר

תנאי שימוש באתר

אנו מברכים אותך על ביקורך באתר ומקווים כי נהנית מהחומר המוצג בו וחוויית השימוש.

להלן יפורטו תנאי השימוש באתר:

כל הזכויות במאמרים ו/או בתכנים ו/או בפרשנות ו/או בהמלצות ו/או בתמונות ו/או בעיצוב ו/או בכל מידע המופיעים באתר זה (להלן: "התכנים"), שמורות למאיה הרצברג אלון, עו"ד, בלבד. (להלן: העו"ד").

אין להעתיק ו/או להפיץ את המאמרים ו/או התכנים ו/או התמונות ו/או העיצובים ו/או קטעים מהם לצרכים מסחריים ו/או אחרים כלשהם, בכל צורה שהיא הן דרך אמצעי אלקטרוני ומכני, לרבות צילום, הקלטה, העתקה, הקלדה וכיוצא בזה, מכל מין וסוג, ללא אישור של העו"ד מראש ובכתב.

אין בחומר המשפטי הנמצא באתר, משום חוות דעת ו/או המלצה ו/או יעוץ משפטי וכדו' מצד העו"ד.

כל האמור באתר זה אינו בא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מתייחס למקרה ספציפי כלשהו. המידע באתר זה אינו מהווה עצה משפטית וכל פעולה שנעשית על פי המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה, השימוש באתר זה אינו יוצר יחסי עורך דין לקוח בדרך כלשהי, בין העו"ד ובין המשתמש, והעו"ד אינו אחראי בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המובא באתר , כל עוד השימוש במידע נעשה שלא באמצעות העו"ד.
כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של  העו"ד.

בכניסה לאתר, המשתמש מסכים כי העו"ד, ו/או מי מעובדיו ו/או הקשורים בו , אינם אחראיים בכל צורה שהיא, לנזק שנגרם ו/או ייגרם למשתמש, כתוצאה משימוש באתר. המשתמש, בכניסתו לאתר, פוטר את העו"ד ו/או מי מטעמו מכל אחריות ו/או חבות שהיא כלפיו. השימוש באתר זה באחריותו הבלעדית של המשתמש.

על תנאי שימוש אלו יחול הדין הישראלי.

כניסה לתכנים באתר – כמוה כהסכמה לתנאים שלעיל.

אין בתכנים באתר לרבות הסרטונים והתשובות לשאלות, משום מתן ייעוץ משפטי, התשובות כלליות וכל אדם נדרש לייעוץ פרטני אישי.

נגישות