ייפוי כוח מתמשך

מהו ייפוי כוח מתמשך?
ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי שבאמצעותו אדם יכול לקבוע כיצד ייראו חייו בעתיד, אם יגיע למצב שבו לא יהיה מסוגל לקבל החלטות או לנהל את ענייניו – כולם, או חלקם. ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם, מעל גיל 18, שהינו בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות, למנות אנשים שמהימנים עליו, כמיופי כוח, אשר בשעת הצורך, יפעלו בשמו ועבורו, בתחומים שונים הנוגעים לחייו.
כמו כן, ניתן להגדיר ביפוי הכוח המתמשך הנחיות והוראות מפורטות לגבי תנאי כניסתו לתוקף, תהליכי קבלת ההחלטות הנוגעות לבעליו, אנשי המקצוע שיורשו לטפל בענייניו של בעליו, גורמים שיבקרו את הפעולות שיבוצעו על פיו ועוד.

מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לאפוטרופסות?
ייפוי כוח מתמשך יכול להחליף למעשה את הליך האפוטרופסות שבו מתמנה לאדם אפוטרופוס בהליך משפטי מורכב יחסית, כאשר האדם כבר במצב שבו אינו יכול לקבל החלטות ועל כן אינו חלק מתהליך קבלת ההחלטות הנוגעות אליו, ואין לו השפעה או שליטה על זהותו. ייפוי כוח מתמשך מייתר את הצורך במעורבות גבוהה של בית המשפט, באותם מצבים בהם, בשל הנסיבות, נדרש להפקיד את סמכות קבלת ההחלטות בידי אדם אחר.
בשונה מאפוטרופוס, מיופה כוח לפי ייפוי כוח מתמשך, לא נדרש לדווח אחת לתקופה לאפוטרופוס הכללי במסמך מפורט המכונה פרטה, על כל פעולה כספית, רכושית או אישית שנעשתה על ידו עבור האדם שהוא מונה כאפוטרופוס שלו.
יתרונו הגדול של ייפוי כוח מתמשך נשען על ההבנה כי גם כאשר אדם מגיע למצב בו אינו מסוגל לקבל החלטות, הרי שעדיין יש לו זכויות יסוד, שאחת מהבסיסיות שבהן הינה השמירה על כבודו ועל המרחב הפרטי שלו, גופו וקניינו. ובוודאי שאותו אדם היה מעוניין כי ההחלטות שיתקבלו בנוגע אליו, יעשו על ידי מישהו שאמון עליו כי ימשיך לכבד את רוח רצונותיו, דעותיו וערכיו.

למי כדאי לערוך ייפוי כוח מתמשך?
תאונות, מלחמות ומחלות כמו דמנציה, אלצהיימר ועוד – כל אלו עלולים להביא כל אחד מאיתנו למצב בו לא יוכל לקבל עוד החלטות גורליות הנוגעות לחייו, לבריאותו ולרכושו. ומאחר ואיננו יכולים לצפות היום מה יביא איתו העתיד, מומלץ לכל אחד לממש את זכותו ולערוך לעצמו ייפוי כוח מתמשך שיאפשר לו להשפיע, מבעוד מועד, על גורלו, גם בשעה שכבר לא יהיה בידיו.
במיוחד הדבר נכון לאנשים העומדים לעבור פרוצדורה רפואית העלולה לפגוע בשיקול דעתם או ביכולתם להביע את רצונם, אנשים שחולים במחלה קשה וכן לאנשים מבוגרים, ללא ילדים, המעוניינים למנות אדם שאינו בן משפחה לדאוג לענייניהם, או להורים מבוגרים המעדיפים להשאיר בידיהם את ההחלטה מי יטפל בהם, כדי למנוע מצב של סכסוכים בין הילדים.

מי יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך?
רק עורך דין שהוסמך לכך בידי משרד משפטים רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך.

נגישות