גישור

במכון גישור "אלונים" שבמשרדנו, מתקיימים הליכי גישור במטרה לעבור את הליך הגירושין או לפתור כל מחלוקת בענייני משפחה, בדרך הקצרה, הזולה, המכבדת והרגועה ביותר.

הגישור הינו אמצעי אלטרנטיבי לפתרון מחלוקות מחוץ לכותלי בית המשפט בדרך מוסכמת. בהליך הגישור חוסכים הצדדים תהליך ארוך, רווי מתח ויצרים ויקר מאוד, אשר תוצאותיו אינן ידועות מראש.

הליך גישור נועד לפתור מחלוקות וסכסוכים על ידי הידברות של הצדדים למחלוקת ביחד עם המגשר. המגשר מהווה גורם מקצועי וניטראלי, אשר מסייע לצדדים להגיע לפתרון מוסכם, המספק מענה הולם לאינטרסים ולצרכים של הצדדים.

מאפייני הליך הגישור
כל הליך גישור מתאפיין בהסכמת הצדדים להשתתפות בו, סודיות המידע שנאמר או מוצג בו, מגשר שהינו ניטראלי וצדדים המגיעים בעצמם לפתרון המוסכם.

כיום הליכי גישור מהווים דרך מומלצת ומקובלת לפתרון סכסוכים, במיוחד בסכסוכי משפחה, בהם ישנו ערך חשוב לשמירה על יחסים תקינים לאורך זמן וגם לאחר תום הסכסוך.

בהליך הגישור, בשונה מההליך המשפטי, לצדדים יש שליטה על התהליך. בגישור יש יכולת למצוא פתרונות יצירתיים אשר יכולים לתת מענה לאינטרסים של שני הצדדים בו זמנית, ולהביאם לפתרון מסוג win-win. זאת להבדיל מהפתרונות שמציעה מערכת המשפט, בה תמיד ישנו צד "מפסיד" וצד "מנצח", תוצאה שאינה מומלצת כשמדובר בענייני משפחה.

היצירתיות ויכולת השליטה שיש לצדדים השותפים לתהליך הגישור, מחזקת אותם, משרה בהם בטחון ומאפשרת להם להגמיש את עמדותיהם, ולהיות קשובים לצרכים של הצד השני, יותר מאשר בדרכים אחרות.
כוחו ואף חולשתו של הליך הגישור, הינה היותו וולונטרי לכל אורכו. כל צד רשאי להפסיק את התהליך בכל שלב ואף לסרב לחתום על ההסכם בסיומו. הכוח לבחור בפתרון, מעצים את כוחו של ההסכם, לכשהישג ונחתם, כהסכם שהצדדים בחרו בו מרצונם.

במהלך תהליך הגישור מתקיימות פגישות משותפות של הצדדים עם המגשר ואף פגישות של כל אחד מהצדדים בנפרד עם המגשר.

אקלים הליך הגישור הינו רגוע ומכבד. כל צד מציף את זווית הראייה שלו לסכסוך, האינטרסים והצרכים שלו. המגשר משקף את דברי הצדדים, במטרה להביא לקבלה והבנה של האופן שבו כל אחד מהצדדים רואה וחש את הסכסוך.

נגישות