ירושה

מאיה עונה לכל שאלה
בנושא ירושה

למה חשוב לערוך צוואה?

בצוואה אדם נותן הוראות לגבי חלוקת עיזבונו, רכושו וזכויותיו לאחר מותו, על פי רצונו. אם אדם לא עורך צוואה, עיזבונו מחולק לפי החוק.

איך מבטלים צוואה רגילה או צוואה הדדית?

צוואה מאוחרת שנערכה כדין מבטלת צוואה קודמת. בצוואה הדדית זה לא מספיק

מה זה צוואה הדדית?

צוואה הדדית היא צוואה שעושים בני זוג, האחד לטובת השני בה הם קובעים, תוך הסתמכות האחד על השני,

מתי ניתן להתנגד לצוואה?

כל אדם בעל עניין, יכול להתנגד לצוואה בעילות הקיימות בדין. מה הן העילות? השפעה בלתי הוגנת או מעורבות נהנה בעריכת הצוואה

איך עורכים צוואה?

צוואה אפשר לערוך על פי חוק בכמה צורות. צוואה בעדים, זו הצוואה שעורכים אצל עורך דין וחותמים עליה שני עדים שאינם נהנים בצוואה,

נגישות