אפוטרופסות

מאיה עונה לכל שאלה
בנושא אפוטרופסות

מה זה יפוי כח מתמשך?

מחודש אפריל 2017 קיים בישראל כלי משפטי שמאפשר לכל אדם בהיותו צלול ומודע לתת הוראות על מה ייעשה בענייניו הרכושיים,

מה זה אפוטרופוס לדין?

לפי החוק כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו וגם כל אדם כשר לפעולות משפטיות.

מתי ואיך ממנים אפוטרופוס?

כאשר אדם לא יכול לקבל החלטות בענייניו והוא לא חתם קודם למצב הזה על יפוי כח מתמשך, יש למנות לו אפוטרופוס

נגישות