שאלות ותשובות-עמוד 2
 
מה הוא הסכום שבית משפט יפסוק למזונות הילדים?

מזונות ילדים נקבעים באופן מיוחד בכל תיק על פי נסיבותיו, כולל: הכנסות ההורים, צרכי הילדים, משך הזמן שהילדים שוהים עם כל אחד מההורים ועוד. הדין החל בפסיקת מזונות של יהודים, גם בבתי המשפט האזרחיים הינו הדין הדתי, אשר קובע חובה אבסולוטית של אב במזונות ילדיו עד גיל 6 ולאחר גיל 6 ועד גיל 15 חובת האב אבסולוטית רק בצרכים ההכרחיים (מזון, ביגוד, הנעלה, חינוך בסיסי, מדור בסיסי ורפואה) וכלל הצרכים הנוספים שאינם הכרחיים, המכונים "מדין צדקה" חלים על שני ההורים על פי יכולתם. אלא שבמהלך השנים חלה התפתחות בפסיקה, עד אשר בשנים האחרונות הולכת וגוברת מגמה אשר מנסה לקבוע מזונות על פי עקרונות של הגינות, צדק ושוויון בחלוקת נטל מזונות הילדים על שני ההורים, תוך התחשבות בהכנסותיהם ובקביעת המשמורת.

האם אשה זכאית למזונות, מתי וכמה?

בדרך כלל אשה יהודיה זכאית ל-מזונות אשה מבעלה, על פי רמת החיים שבה הורגלה ובהתחשב ב"עושרו" של הבעל בבחינת "עולה עימו ואינה יורדת עימו", כל עוד הם נשואים. דהיינו מיום הנישואין ועד למועד פקיעת הנישואין עקב מוות או גירושין. האשה עשויה להפסיד את מזונותיה במספר מקרים אשר נקבעו בדין העברי ואשר פוטרים את הבעל מחובת מזונות האשה, כגון: בגידה בבעל, סירוב לקיים יחסי אישות, עזיבת הבית ללא סיבה מבוררת, עוברת על הדת היהודית, מסרבת להתגרש חרף מתן פסק דין לגירושין וכיו"ב. כל אלו על הבעל להוכיח על מנת להיות פטור מחובת המזונות. ישנם מקרים שבהם תקבל האשה מזונות גם לאחר הגירושין. כמו כן אשה המשתכרת די לצרכיה, תספק את מזונותיה מתוך הכנסותיה. בכל מקרה שכרה של אשה עובדת יקוזז מדמי המזונות להם היא זכאית מבעלה: "צאי מעשה ידייך תחת מזונותייך".

האם כדאי לערוך הסכם ממון בסמוך לנישואין?

הסכם ממון ניתן לערוך לפני הנישואין או לאחר הנישואין. הסכם ממון הינו חוזה אשר מסדיר את ענייניהם הרכושיים והכספיים של בני הזוג, בהתייחס לזכויות והחובות שצברו לפני הנישואין ו/או עד למועד עריכת ההסכם וכן הזכויות והחובות שייצברו במהלך הנישואין ו/או לאחר חתימת ההסכם. ההסכם הוא הסכם הצופה פני עתיד אשר מסדיר את חלוקת הרכוש, הזכויות והחובות של הצדדים במועד פקיעת הנישואים במקרה של פטירה או גירושין.  בישראל קיים חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973, אשר קבע עקרונות כלליים בענייני הזכויות והחובות שצברו בני זוג בחייהם, כך שכלל הזכויות והחובות ערב הנישואין הינם בבעלות מי שעל שמו הם רשומים ואילו כל הזכויות והחובות שנצברו בתקופת הנישואין, ללא חשיבות על שם מי נרשמו, הינם משותפים. לכך ישנם חריגים: מתנות וירושות אשר מוחרגים מהשיתוף לפי החוק. אלא שכמעט כל זוג שמתחתן, רצוי לו לקבוע בהסכם מפורט את העקרונות שהוא מבקש להחיל על השיתוף וההפרדה בחייהם המשותפים. הסכם ממון מסייע ברמת הוודאות של שני הצדדים באשר לעתידם הצפוי במקרה שבו חלילה יפקעו הנישואין. הבטחון במקרים רבים מאפשר יחסים טובים וחופשיים ממאבקי כח. בנוסף, בשנים האחרונות ניתנו לא מעט פסקי דין אשר החילו שיתוף גם על זכויות שנצברו ע"י מי מהצדדים לפני הנישואין, בעיקר בדירות מגורים וההיפך, נכסים מסויימים שנצברו בתקופת הנישואין הוחרגו מהשיתוף. הסכם ממון עשוי לסייע כאמור במניעת "הפתעות" מסוג זה במועד פקיעת הנישואין. להסכם ממון אין תוקף, אלא לאחר שקיבל אישור על פי החוק. אם ההסכם נחתם לפני הנישואין יכולים לאשרו: בית משפט לענייני משפחה, נוטריון או רושם הנישואין ברבנות. לאחר הנישואין אך ורק בית משפט לענייני משפחה יכול לאשר הסכם ממון.

מה הן זכויותיה של ידועה בציבור וכיצד ניתן להוכיח שהיא אכן "ידועה בציבור"?

ידועים בציבור הם בני זוג אשר מקיימים חיי משפחה ומנהלים משק בית משותף, במשך תקופה, מבלי שנישאו זה לזו. זהו "סטטוס" אשר הוכחתו מקימה זכויות וחובות. לידועים בציבור ישנן זכויות דומות לבני זוג נשואים על פי חוקי מדינת ישראל ועל פי הפסיקה, אם הוכיחו את הסטטוס שלהם. הזכויות והחובות הללו באו לידי ביטוי בעיקר בענייני רכוש, כולל נכסי קריירה ופנסיה וכן זכויות ירושה, קצבאות, דיירות מוגנת והקלות מס.
באשר למזונות ידועה בציבור: בית-המשפט העליון נדרש לסוגיה זו, וקבע כי ידועה בציבור זכאית לדמי מזונות מבן-זוגה, למשך תקופה שאורכה והיקפה תלויים בנסיבות הספציפיות של כל מקרה.
מקור החובה אינו בדיני המשפחה, כי אם במערכת היחסים החוזית שנוצרה בין בני-הזוג, ככל שהידוע בציבור התחייב לזון את שותפתו לחיים. אלו הם "מזונות חוזיים" או "מזונות משקמים". . כל מקרה ייבחן על פי נסיבותיו.


 
יש לכם שאלה? התלבטות?
אל תהססו!
התקשרו לקבוע פגישת ייעוץ

08-936-3393
שלח
הטופס נשלח בהצלחה
נציגנו יחזור אליכם בהקדם
שם:
שדה חובה.
מייל:
שדה חובה.
טלפון:
https://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%91%D7%A8%D7%92-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8/162290213795722