שאלות ותשובות-עמוד 3
 
מה יקרה אם לא אשלם דמי המזונות שבית משפט פסק? האם יש דרך לגבות את דמי המזונות ?

אי תשלום מזונות גורר אחריו גביית מזונות והליכי ביצוע בלשכת ההוצאה לפועל מזונות. ביצוע פסק דין למזונות בהוצאה לפועל שונה מביצועו של כל פסק דין אחר, שכן בפסק דין למזונות נעשתה כבר "חקירת יכולת" לחייב. בית המשפט פוסק דמי מזונות רק לאחר שבוחן הוא את יכולתו הכלכלית של החייב במזונות וצרכיו של הזכאי למזונות. על כן לא תבוצע "חקירת יכולת" בתיק הוצל"פ מזונות. החיוב במזונות הינו חיוב עיתי נמשך, על כן, מתאפשרת נקיטת הליכים ארוכי טווח להבטחת קיומו, במיוחד אם החייב לא מילא את החיוב כלשונו לכתחילה. בתיק הוצל"פ מזונות, מייד לאחר תום 20 יום ממועד מסירת האזהרה בדבר פתיחת התיק לחייב, ניתן לנקוט בהליכים מגבילים לאכיפה, כגון: צו עיכוב יציאה מן הארץ, הגבלת חשבון בנק, ביטול כרטיסי אשראי, איסור החזקת מניות בחברה ושלילת רישיון נהיגה. כל אלו בנוסף לפקודות מאסר, עיקולי משכורת, עיקולי מיטלטלין וכיו"ב מספקים אמצעים טובים לשם גביית המזונות לסיפוק צרכי הזכאים.

כיצד בית המשפט יחלק את הרכוש המשותף ומה נכלל בו? האם רכוש קיבלתי בירושה יחולק? האם רכוש שצברתי בעבודה יחולק? האם זכויותיי במניות בחברות יחולקו?

חלוקת הרכוש בין בני זוג נעשית בהסכמה ובאין הסכמה היא נעשית בהליך של פירוק שיתוף/חלוקת רכוש/איזון משאבים בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני, (ככל שנושא הרכוש נכרך בו כדין והסמכות לדון בענייני הרכוש הוקנתה לו). חלוקת הרכוש לגבי זוגות שנישאו לפני 1.1.1974 הינה על פי "הלכת השיתוף" אשר קובעת כי כלל הזכויות והחובות שנצברו על ידי בני הזוג במהלך החיים המשותפים, הינם בבעלות משותפת, ואין חשיבות לשאלה על שם מי הם נרשמו. יש לחלקם ביניהם באופן שווה, זאת בכפוף לכך שהם ניהלו משק בית משותף, חיו חיי זוגיות רגילים ותרמו במאמץ משותף לצבירת הרכוש. חזקת השיתוף הינה יציר הפסיקה של בתי המשפט והיא עברה שינויים רבים במהלך השנים. חזקת השיתוף הכירה באפשרות של בני זוג נשואים או ידועים בציבור שהסכימו בכתב או בעל פה, על הפרדה רכושית מוחלטת, או חלקית ביניהם, אם כי נטל הראייה הדרוש לסתירת חזקת השיתוף הינו כבד. היקף החזקה הורחב לא אחת לנכסים שנצברו גם לפני הנישואין, וצומצם, כאמור במקרים שבהם הוכח כי לא הייתה כוונת שיתוף בין בני הזוג או אם הוכח שהנכסים או חלקם "הוחרגו" מתחום השיתוף בין בני הזוג. באשר לבני זוג שנישאו לאחר ה - 1.1.1974 , הרי שיחול עליהם חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג-1974, אשר על פיו אם לא נקבע אחרת בהסכם ממון, שאושר כדין, הרי שכלל הזכויות והחובות שנצברו במהלך הנישואין, ואין זה חשוב על שם מי נרשמו, הינם משותפים בחלקים שווים וכך יש לחלקם במועד פקיעת הנישואין עקב פטירה או גירושין או במועדים מוקדמים יותר בעקבות פירוד והליכי משפט לחלוקת רכוש. החוק מחריג מהשיתוף: זכויות שצבר מי מבני הזוג לפני הנישואין, זכויות שקיבל מי מהצדדים בירושה או במתנה, וגמלה המשולמת על פי חוק או פיצויים בגין נזקי גוף ומוות. במהלך השנים החוק תוקן וקבע שיקול דעת לבית משפט בנסיבות מוצדקות לקבוע שהזכויות והחובות יאוזנו בחלקים לא שווים. בית המשפט יתחשב לשם כך בכושר השתכרות ונכסים עתידייים או איזון נכסים נוספים על הנכסים המשותפים שנצברו מיום הנישואין לרבות הקדמת מועד האיזון וחלוקת נכסים שנצברו טרם הנישואין. זכויות צבורות במקום העבודה הינן משותפות על פי הדין וזכויות מי מבני הזוג במניות בחברות אף הן משותפות והן יחולקו על דרך של איזון שוויין אל מול נכסים אחרים או בחלוקה "בעין". הכל לפי העניין. הדינמיקה בפסיקת בתי המשפט בענייני רכוש בין בני זוג רבה ובשנים האחרונות נראה כי כל מקרה נדון לגופו, אם כי ישנם עקרונות על התבססו במשפט הישראלי והם מנחים בפסקי הדין, כמו למשל היותה של דירת המגורים- גולת הכותרת של השיתוף אשר גם אם נרכשה טרם הנישואין על ידי מי מהצדדים או ממקורות של אחד מהם או במתנה מהורי אחד מהם, ואולם הצדדים ניהלו משק בית משותף, תרמו יחד למשפחה, התגוררו בה יחדיו במשך שנים וילדו בה ילדים משותפים, יינתן פסק דין הצהרתי שקובע כי הזכויות בה משותפות, אלא אם הוסכם במפורש אחרת.
יש לכם שאלה? התלבטות?
אל תהססו!
התקשרו לקבוע פגישת ייעוץ

08-936-3393
שלח
הטופס נשלח בהצלחה
נציגנו יחזור אליכם בהקדם
שם:
שדה חובה.
מייל:
שדה חובה.
טלפון:
https://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%91%D7%A8%D7%92-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8/162290213795722