ירושה וצוואה

לאחר אריכות ימים ושנים כל אדם (כמעט) מותיר אחריו זכויות. את זכויות האדם שנפטר ירשו קרוביו, על פי הוראות חוק הירושה, תשכ"ה-1965, אלא אם הנפטר השאיר צוואה. במקרה זה הוראות הצוואה יגברו על הקבוע בחוק.

כאשר אין לאדם צוואה קובע החוק כי זכויותיו יחולקו כך שבן/בת הזוג יקבלו מחצית והילדים יחלקו במחצית השנייה בחלקים שווים. ככל שלא הותיר אותו אדם ילדים, אזי הנכדים יקבלו את זכויות הילדים ואם אין ילדים ונכדים, הורים יקבלו במקומם את המחצית. במקרה שבו אין ילדים, נכדים והורים,  אזי בן /בת הזוג יקבל שני שליש מהעיזבון והשליש הנותר מהעיזבון יקבלו: האחים, או אם אין אחים, בני אחים, ואם אין אחים ובני אחים, הסבים, יקבלו שליש.

צוואה הינה מסמך משפטי, אשר מסדיר את חלוקת הזכויות שצבר אדם בחייו, לאחר פטירתו. אם רוצה אדם להחיל חלוקה אחרת מהחלוקה הקבועה בחוק, הדרך היחידה לעשות זאת היא באמצעות צוואה. ישנן אין ספור דוגמאות לסיבות שבעטיין ראוי ונכון לערוך צוואה. רצונו של אדם להנחיל נכס מסויים ליורש מסויים, הרצון לחלק את הנכסים בשלמותם ליורשים השונים, או לחילופין במקרה שבו אחד הילדים קיבל בחייו נתח נכבד מרכוש ההורים ויש רצון "לפצות" את הילדים האחרים. במקרים רבים בני זוג עורכים צוואה הדדית שבה הם מורישים האחד לשני את כלל הזכויות עם פטירת אחד מהם וקובעים ביחד הוראות בדבר יורש אחר יורש, כלומר, מסדירים את חלוקת הרכוש לאחר פטירת בן הזוג השני בהחלטה משותפת ומחייבת אחד את השני, מראש. כל אלו, ניתן לעשות רק באמצעות צוואה. כל אדם בגיר וכשיר יכול לעשות צוואה. על פי החוק בישראל. ניתן לשנות צוואה והצוואה הקובעת הינה צוואתו האחרונה של אדם.

ישנן ארבע צורות שבהן ואך ורק בהן ניתן לערוך צוואה:

1. בכתב יד (כתב ידו של המצווה, תאריך וחתימה).
2.בעדים (בכתב, תאריך, חתימת המצווה, שני עדים וחתימתם),
3.בפני רשות: שופט, רשם, נוטריון (בכתב או בע"פ).
4.צוואת שכיב מרע-בעל-פה (על ערש דווי).

העילות והתנאים לביטול צוואה שהינה פרי השפעה בלתי הוגנת של קרוב שנפטר:

סעיף 30 לחוק הירושה, תשכ"ה – 1965, קובע, כי הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית - בטלה. בתי המשפט קבעו כי "רצונו של אדם כבודו" גם אם נוצר בעקבות השפעה של אדם אחר. יחד עם זאת, השפעה בלתי הוגנת, בדרך כלל כאשר קיימים יחסי אמון מיוחדים או יחסי תלות, עשויה להביא לביטול הצוואה. בפסיקה נקבעו ארבעה מבחנים אשר על פיהם ייקבע אם לבטל צוואה בשל השפעה בלתי הוגנת:
א. תלות פיזית ושכלית של המצווה במועד הרלוונטי לעריכת הצוואה.
ב. מידת התלות והסיוע שקיבל המנוח מהנהנה.
ג. קשרי המצווה עם אחרים או בידודו.
ד. מעורבות הנהנה בעריכת הצוואה.
ויודגש כי נטל הראיה הדרוש לשם ביטול צוואה הינו כבד ולא די בעצם התלות של המצווה בנהנה.
סעיף 35 לחוק הירושה קובע, כי "הוראת-צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן זוגו של אחד מאלה – בטלה".יש לכם שאלה? התלבטות?
אל תהססו!
התקשרו לקבוע פגישת ייעוץ

08-936-3393
שלח
הטופס נשלח בהצלחה
נציגנו יחזור אליכם בהקדם
שם:
שדה חובה.
מייל:
שדה חובה.
טלפון:
https://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%91%D7%A8%D7%92-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8/162290213795722