חלוקת רכוש 
 

 
אחד הנושאים המרכזיים בהליכי הגירושין הינו חלוקת הרכוש.
 
אנשים מתקשים לפרק את חבילת הרכוש שצברו ולוותר על מחציתה.
לעיתים קרובות קיימת מחלוקת באשר להיקף הזכויות והחובות המהווים חלק מה"רכוש המשותף".
צדדים מתקוממים על כך שהחוק קובע חלוקה שווה של הזכויות, למרות שתרומת בני הזוג לצבירת הזכויות אינה שווה ולעיתים אף חד צדדית.

כל אלה במקרים רבים יוצרים מאבקים משפטיים רוויי יצרים, הברחת זכויות, העלמת כספים, ואמצעי לחץ מסוגים שונים במטרה לצאת עם היד על העליונה.

אז איך יחולק הרכוש בהליך הגירושין?

חלוקת הרכוש בין בני זוג נעשית בהסכמה ובאין הסכמה היא נעשית בהליך של תובענה מסוג של פירוק שיתוף/חלוקת רכוש/איזון משאבים וכו', בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני.

חלוקת הרכוש לגבי זוגות שנישאו לפני 1.1.1974 הינה על פי "הלכת השיתוף" אשר קובעת כי כלל הזכויות והחובות שנצברו על ידי בני הזוג במהלך החיים המשותפים, הינם בבעלות משותפת, ואין חשיבות לשאלה על שם מי הם נרשמו. יש לחלקם ביניהם באופן שווה. התנאים לכך הם: חיים משותפים, ניהול משק בית משותף, חיי זוגיות רגילים ומאמץ משותף לצבירת הרכוש. חזקת השיתוף הינה יציר הפסיקה של בתי המשפט והיא עברה שינויים רבים במהלך השנים. חזקת השיתוף הכירה באפשרות של בני זוג נשואים או ידועים בציבור שהסכימו בכתב או בעל פה, על הפרדה רכושית מוחלטת, או חלקית ביניהם, אם כי נטל הראייה הדרוש לסתירת חזקת השיתוף הינו כבד. היקף החזקה הורחב לא אחת לנכסים שנצברו גם לפני הנישואין, וצומצם, כאמור במקרים שבהם הוכח כי לא הייתה כוונת שיתוף בין בני הזוג או כאשר הוכח שהנכסים או חלקם "הוחרגו" מתחום השיתוף בין בני הזוג.
הלכת השיתוף, פרי יצירתה של פסיקת בתי המשפט הובילה אג'נדה של שוויון וצדק חברתי. היא נועדה לקדם מטרות בדיני המשפחה – להגן על בן הזוג החלש, ולא להפוך את בן הזוג, ללא הסכמה מפורשת מראש, לחייב כספים מעבר לשווי מחצית הנכסים, שיכול היה להפיק מתחולתה של חזקת השיתוף.

באשר לבני זוג שנישאו לאחר ה - 1.1.1974 , הרי שיחול עליהם חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג-1974, אשר על פיו אם לא נקבע אחרת בהסכם ממון, שאושר כדין, הרי שכלל הזכויות והחובות שנצברו במהלך הנישואין, ואין זה חשוב על שם מי נרשמו, הינם משותפים בחלקים שווים וכך יש לחלקם במועד פקיעת הנישואין עקב פטירה או גירושין או במועדים מוקדמים יותר בעקבות פירוד והליכי משפט לחלוקת רכוש. זהו הסדר איזון משאבים. החוק מחריג מהשיתוף: זכויות שצבר מי מבני הזוג לפני הנישואין, זכויות שקיבל מי מהצדדים בירושה או במתנה, וגמלה המשולמת על פי חוק או פיצויים בדין נזקי גוף ומוות.

במהלך השנים החוק תוקן וקבע שיקול דעת לבית משפט, בנסיבות מוצדקות, לקבוע שהזכויות והחובות יאוזנו בחלקים לא שווים להתחשב לשם כך גם בכושר השתכרות ונכסים עתידייים או איזון נכסים נוספים על הנכסים המשותפים שנצברו מיום הנישואין לרבות הקדמת מועד האיזון וחלוקת נכסים שנצברו טרם הנישואין.

 

באופן עקרוני, כאשר קיים שיתוף בזכויות, יחול גם שיתוף בחובות. אולם, ככל שיוכח כי אחד מבני הזוג גרע מהקופה המשפחתית ויצר חובות, תוך מעילה באמון בן/בת הזוג, מבלי לשתפו, מאחורי גבו, שלא במסגרת ההתנהלות המשפחתית הרגילה, יכול בית המשפט להחריג את החובות מהסדר איזון המשאבים או מחזקת השיתוף לפי העניין.

 

 לעיתים אחד מבני הזוג אשר שולט בנכסי המשפחה, בסמוך להליכי הגירושין יוצר חובות פיקטיביים, או מבריח זכויות ורכוש באמצעות העברת זכויות על שם אחרים, הקמת חברות וחברות בנות, העברת מניות, יצירת נאמנויות וכיו"ב. במסגרת הליכי חלוקת הרכוש, ניתן לבצע הליכי חקירה ובדיקה, למנות מומחים חיצוניים, להזמין מסמכים חשבונאיים, בנקאיים, מסחריים על מנת לאתר נכסים וזכויות שהוברחו. בית המשפט יכול לתת פסקי דין הצהרתיים אשר קובעים כי נכסים או זכויות מסויימים, חרף העברתם לצדדים שלישיים הינם בבעלות בני הזוג ולתת פסק דין הצהרתי באשר למחצית הזכויות המגיעות לתובע/לתובעת. 

 

יש לכם שאלה? התלבטות?
אל תהססו!
התקשרו לקבוע פגישת ייעוץ

08-936-3393
שלח
הטופס נשלח בהצלחה
נציגנו יחזור אליכם בהקדם
שם:
שדה חובה.
מייל:
שדה חובה.
טלפון:
https://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%91%D7%A8%D7%92-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8/162290213795722